Woonbiologie

Alle 4 resultaten

Wat is woonbiologie?

Tegenwoordig staan veel mensen ’s ochtends vermoeider op dan dat zij de avond daarvoor naar bed gingen, of transpireren hevig tijdens de slaap. Hoofdpijn, slaapstoornissen, bedplassen bij de kleineren onder ons, maar bijvoorbeeld ook concentratiestoornissen, kunnen worden veroorzaakt door het slapen in een ‘belaste’ slaapkamer.

Deze belasting kan diverse oorzaken hebben. Wij zullen ons hier zo veel mogelijk beperken tot drie van deze mogelijke oorzaken.

 • Elektropathogene belasting
 • Geopathogene belasting
 • Slechte ventilatie

Elektropathogene belasting (elektrostress/elektrosmog)

Elektropathogene belasting wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van elektriciteitsleidingen  en elektrische apparatuur in de woning. Met name belastend is apparatuur rond de slaapplaats, zoals:

 • waterbed
 • elektrische deken
 • dect telefoon
 • draadloos modem
 • elektrische wekker (veelal vlak naast het hoofd)
 • oplader draadloze telefoon
 • elektrisch verstelbaar bed
 • audio apparatuur
 • mobiele telefoon (wordt met name door jongeren onder het kussen gelegd)
 • verlengsnoeren onder het bed
 • Xbox (zolang stekker nog ingeplugd is geeft de xbox hoge velden af)

Geopathogene belasting

Geopathogene belasting bestaat uit twee soorten, namelijk natuurlijke en technische.

Geo betekent aarde en dus eigenlijk ook de energie die uit de aarde en de kosmos komt. Vroeger noemde men deze energie aardstralen, omdat de energie vanuit de kosmos de aarde binnendringt en vervolgens dezelfde aarde ook weer verlaat. De wichelroedelopers van destijds dachten dat deze energie uit het binnenste van de aarde kwam; vandaar de benaming aardstralen. Tegenwoordig spreken we van aardnetten; het zogenaamde ortogonaal- en het diagonaal net, van onderaardse waterlopen en breuken in de aardkorst. Met behulp van een lecherantenne zijn we in staat deze energieën  te lokaliseren en vervolgens te neutraliseren.

Naast deze natuurlijke geopathogene belasting bestaat er ook nog een vorm van belasting die het gevolg is van energie afkomstig van radarinstallaties en gsm-, UMTS-, WiMax- en C2000 zendmasten. Deze energieën  zijn praktisch op dezelfde manier meetbaar als de natuurlijke, en zijn eveneens te neutraliseren om een gezonder en prettiger leefklimaat tot stand te brengen.

Slechte ventilatie

In de afgelopen jaren (vanaf 1999) hebben wij talloze woningen onderzocht. In nagenoeg alle woningen blijkt er onvoldoende te worden geventileerd. Alleen het raam op een kier, of de ventilatieroosters openzetten is vaak niet voldoende. Een volwassen mens heeft ongeveer 25 kubieke meter verse lucht per uur nodig. Met andere woorden een kamer van 4 x 3 meter moet ieder uur worden ververst. In 1 uur tijd loopt het Co2 gehalte in een slecht of niet geventileerde ruimte vaak op tot alarmerende waarden. Naast een verhoogd Co2 gehalte blijkt vaak dat er een tekort aan negatieve ionen in de lucht aanwezig is. Hoe minder negatieve ionen er in de lucht aanwezig zijn, hoe moeilijker er doorgaans zuurstof wordt opgenomen door de longen. Ionen raken hun lading kwijt bij veelvuldig gebruik van kunststoffen. Ook is vaak gebleken dat in gebieden waar hoge elektromagnetische velden worden gemeten er bijna geen negatieve ionen meer meetbaar zijn.

Een ander effect van slechte ventilatie is, dat de luchtvochtigheid kan gaan stijgen. Een te hoge luchtvochtigheid geeft al snel schimmelvorming op de muren. De meeste schimmels zijn overigens zeer slecht voor de gezondheid. Een te hoge luchtvochtigheid heeft nog een ander negatief effect. Het kost veel meer energie om vochtige lucht op te warmen, dan droge lucht. Het zal velen vreemd in de oren klinken maar een goede ventilatie scheelt u in de stookkosten.

Tips: Wifi ‘s nachts uit, geen elektrische apparaten (incl wekkerradio) in slaapkamer en/of alle stekkers eruit. Mobiel in vliegtuigmodus als je die als alarm wil gebruiken.